×
Pusat Kajian Produk Halal UNMA Banten memiliki aplikasi android pecarian produk yang sudah bersertifikat halal. silakkan di download Apk Android PKPH

Pesan Dakwah: Berpindah

(PKPH, Makasar)-Setiap bulan Muharram kita terkenang akan hijrahnya rasulullah dari Mekkah ke Madinah. Hijrah dalam makna dasarnya adalah berpindah, artinya pindah dari lokasi yang kurang baik ke lokasi yang lebik baik. Bisa diarrikan juga berpindah dari kebiasaan kurang baik ke kebiasaan yang baik. Atau, dari perilaku yang merugikan menuju ke yang menyelamatkan. 

Seringkali kita bertemu orang yang tidak berubah dalam hitungan waktu yang lama. Kita hampir tidak menemukan sesuatu yang lebih baik pada diri orang tersebut. Berpindah ke perilaku yang lebih baik memang harus dipaksakan dalam hidup ini. Tanpa, paksaan semua akan biasa-biasa saja. Lihatlah para artis yang hijrah, pelaku riba yang bertobat dan kemudian hijrah, atau mereka yang suka berbuat zalim dan menjadi pendakwah. 

Sangat disayangkan ada memang orang yang merasa dirinya sudah baik dan tidak perlu perubahan. Mereka tidak berniat lagi belajar dan berubah. Datang ke mesjid tidak mendengar ceramah. Membaca buku bukan untuk menambah ilmu.. Hadir dalam pengajian hanya terpaksa. Umur mereka berlalu dengan cepat tanpa ada perubahan ibadah yang lebih baik. 

Maha Benar Allah atas firman-Nya: innalladziina aamanuu walladziina haajaruu wa jaahaduu fii sabiilillaah, ulaa ika yarjuuna rahmatallaah, wallaahu ghafuururrahiim (QS Al-Baqorah 2:118). Artinya: Sesungguhnya orang-orang beriman, dan orang-orang berhijrah dan berjuang di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun  Maha Penyayang

SEGERALAH BERPINDAH KE TEMPAT YANG LEBIH BAIK ATAU MENUJU PERILAKU YANG MENYELEMATKAN.DUNIAMU DAN AKHIRATMU.

Pesan Dakwah 18 Muharram1443H
By: Prof. Veni Hadju 


Tags :

Bagikan ke :
Bagikan ke :